Tagarchief: Woonwagen

Meer woonwagens in Uden!

woonwagensDe woonwagen is officieel erkend als cultureel erfgoed. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben gezegd dat het akelige ‘uitsterfbeleid’ in strijd is met de wet. En minister Ollongren draagt de gemeentenop om  meer ruimte te bieden aan woonwagenbewoners. De hoogste tijd dus dat Uden voormalige woonwagenkampjes nieuw leven inblaast.

Uitsterfbeleid gaat Rücksichtslos door

woonwagensNaar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Oss discrimineert en de woonwagencultuur aantast, overweegt Oss  zijn woonwagenbewoners eindelijk wat lucht te geven. Het zou betekenen dat het huidige aantal woonwagens kan blijven bestaan. Uden ‘volgt landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van woonwagenzaken met belangstelling’ maar heeft ondertussen wel al rücksichtslos één van de twee subkampjes opgedoekt. In Uden gaan de discriminatie van woonwagenbewoners en de aantasting van de woonwagencultuur doodgewoon door…

Nomadisering als oplossing

Woonwagen2De gemeenteraad van Nijmegen nam vorige week een opvallend amendement aan. Daarin draagt ze het gemeentebestuur op stadsnomaden de ruimte te geven innovatieve woonvormen te stichten op braakliggende gemeentegrond. Een lichtend voorbeeld voor Uden waar meer dan genoeg ruimte is voor kleinschalig en experimenteel wonen. Daarmee zou Uden definitief een einde kunnen maken aan het mensonterende uitsterfbeleid voor woonwagenbewoners, de cultuur van Roma en Sinti de ruimte geven en tegelijk een goed alternatief bieden voor de vluchtelingenopvang in grootschalige azc’s waartegen ‘het volk’ met groot enthousiasme te hoop loopt…