Opmerkingen

Johannes XXIII

johannes23Alle pausen hebben natuurlijk een wit voetje bij de Heer, want dichter bij de Bovenbaas kun je niet staan dan als paus van de RKK. Johannes XXIII – wiens sterfdag wij heden vieren – was de 261ste paus; zijn pontificaat duurde van 28 oktober 1958 tot 3 juni 1963. En reeds kort na zijn heengaan verschenen er allerlei dingetjes met ’s mans beeltenis ter verering in de katholieke huisgezinnen. Toch heeft het nog tot 27 april 2014 geduurd dat de thans dienstdoende Heilige Vader hem officieel heeft heiligverklaard. Want er moest natuurlijk een echt wonder aan hem worden toegeschreven. Dat gebeurde A.D. 2000: een Italiaanse non, genas van ernstige maagbloedingen, nadat zij een afbeelding van de overleden paus op haar buik had gelegd… 

wmomuntenNatuurlijk. De afgelopen jaren stonden in het teken van De Crisis. En in menig huisgezin is Schraalhans keukenmeester geworden. Maar door consequent in Grote Projecten te investeren (we noemen Uden-Noord met Bernhoven en Van der Valk, we noemen een Markant Uden en – not in the last place – een V&D en H&M en La Place) is Uden nu echt klaar voor de toekomst.

En daar gaan we in de komende periode de vruchten van plukken – als we bereid zijn consequent door te pakken op laaghangend fruit. Want de rekening moet natuurlijk wel nog betaald worden.

Gelukkig heeft staatsecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) de toon gezet en de jacht geopend op de profiteurs en potverteerders: de steuntrekker, de Wajonger, de werkloze, de arbeidsongeschikte. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘misfits’ die langs de zijlijn blijven staan, buiten schot blijven.

Dat geldt overigens ook voor ouderen die niet langer een actieve bijdrage leveren aan onze welvaart. Die kunnen best een stapje terug doen om een duurzame samenleving mogelijk te maken, zeker in ons Gezonde, Groene, Gezellige en Gastvrije Uden.

gratis parkerenDe wethouder hoefde zich geen zorgen te maken. Hij wist zich immers gedekt door de meerderheid in de raad – die dus medeschuldig is. Bovendien kon hij altijd nog een ‘nader onderzoek’ toezeggen en een ‘evaluatie van het parkeerbeleid’. En dus zou hij alle begrip tonen en zich kunnen voorstellen dat het voor de bewoners een vervelend probleem is. Oh ja, en natuurlijk kon hij de toezegging doen dat een verkeersdeskundige nog eens naar de situatie zou kijken. Maar vanzelfspreken zou hij nooit toegeven dat het indertijd een blunder is geweest om vergunning te verlenen voor de bouw van die appartementen zonder daarbij het parkeren te betrekken. Was op dat moment ook niet opportuun vanwege het gedoe over de parkeerplaatsen die Markant en de Evenementenhal niet wilden realiseren. “Ach, ik ontvang ze keurig met een kopje koffie, dan loopt het vanzelf. Ik hoop alleen dat ze niet weer met z’n allen komen…”

Wat kost het gepruts van BSOB?

AfbeeldingHet gepruts van de BSOB kost ‘enkele tienduizenden euro’s’ extra volgens bestuursvoorzitter René Peeren­boom. Uit ambtelijke stukken, waar het Brabants Dagblad de hand op weet te leggen, blijkt echter dat die extra lasten opgeteld 1,3 miljoen euro bedragen.
Gevraagd om een nadere toelichting houden de waarnemend directeur en voorzitter Peerenboom de boot af. „Wij zijn nu bezig de begroting op te stellen en deze wordt eind september in het bestuur vastgesteld.”

Knorke van der Knoeris Trofee

megastalDat het organisatiecomité zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en het Knoeriske Knuppelen op de omheinde Hoeckse Leeghte heeft afgelast wegens de tropische weersomstandigheden en de nadelige gevolgen daarvan voor het dierenwelzijn, was voor de jury reden om juist deze attractie te eren met een bijzondere prijs: De Knorke van der Knoeris Trofee. “Dat het comité de dierenliefde laat prevaleren boven het kermisvertier zien wij als een belangwekkende voortzetting van  traditionele waarde van de Udenaar die het varken van oudsher in hart én maag gesloten heeft.”